Asbestverwijdering

Asbest is een natuurlijk product. Het is een delfstof die voorkomt in onder andere Zuid-Amerikaanse, Russische en Canadese bodem. Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die samen tot fijne, microscopisch kleine vezels zijn gevormd. De spiraalvormige vezels worden witte asbest genoemd, rechte vezels hebben andere kleurbenamingen zoals bruin, blauw en geel.

Al in de Romeinse Oudheid werd asbest gebruikt voor lampenpitten. Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw gebruikte men het als brandwerend en isolerend middel, vooral in de bouw. Asbest is immers sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop.

De ontdekking dat het inademen van losse asbestvezels gevaarlijk is, maakte een eind aan de populariteit van de handige vezel. Nog steeds zijn er veel oude panden waar asbest verwijderd moet worden.

E.E.M. bv verwijdert asbest snel, veilig en professioneel. Wij bezitten een procescertificaat asbestverwijdering SC-530. Ervaren en gespecialiseerde asbestsaneerders klaren de klus voor u met inachtneming van de wettelijk bepaalde regels.

Onze werkwijze

E.E.M. is een gespecialiseerd asbestsaneringsbedrijf. Wij nemen u het hele tijdrovende traject rond de asbestverwijdering uit handen.

Eerst komt de specialist bij u langs voor een eerste waarneming van het probleemgebied. Daarna schakelen wij een onafhankelijk bureau in dat een asbestinventarisatierapport maakt. In dit rapport staat waar en welk soort asbest er in uw pand voorkomt en op welke wijze dit verwijderd moet worden. Op basis van deze inventarisatie maakt E.E.M. een offerte voor asbestverwijdering.

E.E.M. bv vraagt zelf de omgevingsvergunning bij de gemeente aan draagt zorg voor de afvoering van het verwijderde asbest. Is het werk klaar, dan komt een onafhankelijk meetbureau een luchtmeting of visuele inspectie uitvoeren. Ligt de gemeten asbestwaarde volgens dit bureau binnen de wettelijke grenzen, dan wordt het werkterrein vrijgegeven. Daarnaast ontvangt u een asbestvrij-verklaring en een asbesttransportoverzicht.

Nieuwsgierig geworden? 

Neem contact op en bespreek met ons uw wensen.

Regelgeving

Asbest mag u nooit zelf verwijderen. Lees hier meer over alle regels.

Welke producten bevatten asbest?

Wij hebben voor u een overzicht gemaakt van producten waar u kans heeft asbest aan te treffen.